Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim

Quảng cáo

 

tet tai loc

 

tet tai loc

 

tet tai loc

 

 

 
Xem Phong Thủy

  Sim Số Đẹp 

Chúc quý khách tìm được sim theo ý mình nhé!

Chọn theo đầu số

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Giá Tăng | Giá Giảm Điểm Mạng Đặt Mua Giỏ
1 09.8838.8838 190,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
2 0981.007.007 160,000,000 (VNĐ) 32
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
3 0988881234 120,000,000 (VNĐ) 51
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
4 016.598.56789 80,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
5 01666.85.85.85 80,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
6 01689.16.16.16 80,000,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
7 01688.07.07.07 60,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
8 0988.56.1999 56,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
9 01665.96.96.96 50,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
10 0966.918.999 45,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
11 0986.281.281 36,000,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
12 0868.10.2222 35,000,000 (VNĐ) 31
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
13 0986.57.8668 32,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
14 01669666699 30,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
15 0988.9229.79 28,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
16 0986.786.986 26,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
17 0985.88.1988 26,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
18 09.6263.6263 25,000,000 (VNĐ) 43
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
19 09.8118.8998 22,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
20 01693339888 22,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
21 0166.96.99996 20,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
22 016.6898.6898 18,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
23 01685.788.999 18,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
24 09.1988.1985 18,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
25 0868.66.1234 18,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
26 0987877786 16,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
27 0977753939 16,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
28 01668869666 16,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
29 09.8338.8778 16,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
30 0987.17.87.87 16,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
31 016.689.46888 16,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
32 01668.268.999 16,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
33 09.8916.8916 16,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
34 01668.991.991 16,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
35 0969.869.769 16,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
36 0165.7999979 16,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
37 0989.33.8778 16,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
38 0968.663.669 16,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
39 0.16777.86999 15,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
40 09.8159.8159 15,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
41 0976.02.1234 12,000,000 (VNĐ) 34
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
42 0986.898.878 12,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
43 016.3444.3666 12,000,000 (VNĐ) 43
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
44 0868.9669.79 12,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
45 097.9877798 12,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
46 016.898.22.999 12,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
47 01639.66.7999 12,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
48 0988.1386.79 12,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
49 0979.88.1993 12,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
50 0978.78.1990 12,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
51 016.98777789 12,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
52 01.688888.996 12,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
53 01665.977.999 12,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
54 0168.991.6999 12,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
55 09.6999.0007 12,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
56 0988.307.333 12,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
57 09.6999.8882 12,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
58 0986.116.113 12,000,000 (VNĐ) 36
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
59 0984.77.77.00 12,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
60 0966.5678.94 12,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
61 0868.9889.79 12,000,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
62 0968.1386.79 10,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
63 0979.59.69.59 10,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
64 08.6804.6804 10,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
65 01633.889.666 10,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
66 01648.789.666 10,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
67 0166.90.66888 10,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
68 0983.95.9995 10,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
69 01689.896.698 10,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
70 0988.03.6969 10,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
71 0868.689.896 10,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
72 08.6819.6819 10,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
73 01667.688.666 9,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
74 016686.08666 9,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
75 01669.568.666 9,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
76 01692.368.666 9,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
77 016.6336.1666 9,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
78 016.787.68999 9,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
79 01676.616.999 9,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
80 0869.2468.79 9,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
81 0979.88.16.18 8,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
82 0981.686.779 8,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
83 0969.26.2226 8,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
84 0972.19.16.16 8,000,000 (VNĐ) 42
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
85 0988.60.9669 8,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
86 0988883112 8,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
87 0988933363 8,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
88 0985.07.0007 8,000,000 (VNĐ) 36
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
89 0977.939.986 8,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
90 01669.393.666 8,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
91 01669.179.888 8,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
92 0989.66.55.44 8,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
93 0979999296 8,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
94 01632.559.666 8,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
95 01632.655.666 8,000,000 (VNĐ) 46
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
96 01635.368.666 8,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
97 0979.22.1998 8,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
98 0167.87.87.666 8,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
99 01648.663.666 8,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
100 01632.388.666 8,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
101 09.688.78910 8,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
102 0977.888.115 8,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
103 01673.986.999 8,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
104 01665.955.666 8,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
105 01685.012.888 8,000,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
Sim Số Đẹp

*Nếu vẫn không tìm được SIM vừa ý, quý khách vui lòng click ĐẶT SIM

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

tet tai loc 

GIÁ GỐC GIAO SIM TOÀN QUỐC

Nhân Viên Bán Hàng

0981.007.007

 


Nhân Viên Bán Hàng

0981234568

 


N/V Tiếp Nhận Ý Kiến K/H

0969.985.985

 


Thời gian làm việc 

- Sáng : 8:00 - 12:00   

- Chiều : 14:00 - 20:00
Ngoài giờ làm việc quý khách nhấn Đặt Mua
Gửi thông tin đặt hàng chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách trong giờ làm việc.Xin cảm ơn!

Thông báo CK


Số đẹp theo phong thủy

Chọn theo giá tiền


Chọn sim theo tỉnhTin tức

TẢI BẢNG SIM SỐ ĐẸP


Tải bảng số riêng

Nhận báo giáQuảng cáo

 

tet tai loc

 

tet tai loc

 

tet tai loc

 

 

Xem Phong Thủy

 
 

TRUNG TÂM SIM ĐẸP VIỄN THÔNG ANH MINH  ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN VIETTEL SỐ 1 NAM ĐỊNH
Chuyên Phân phối SIM số đẹp các mạng - Nhận tìm SIM theo yêu cầu... + Nhận chuyển đổi sim thường sang sinh viên 3 mạng Viettel,Vina,Mobi
Đ/C: Đại Lý Ủy Quyền 257 Phù Nghĩa - P . Hạ Long - TP . Nam Định + Nhận tìm 6 số cuối theo yêu cầu giống ngày sinh , biển số xe............
Hotline: 0969.985.985 - 0981.007.007 - 0981234568 Hotline: 0969.985.985 - 0981.007.007 - 0981234568
Hiện Tại Đang Có 1 Người Đang Lọ Mọ Tìm Sim!
 Tìm kiếm nhanh

Có thể tìm theo những số cuối trong sim, VD: *1992 hoặc *888